مسعود گروسیان

همین چند پست پیش‌تر بود که در مورد جشنواره جذب مشتری لندیک برای‌تان نوشتیم. برای ما مهم است که آرام آرام اکوسیستم کوچکی بین کسب و کارهای فعال در لندیک که در حال حاضر شمار آن از ۳۰۰۰ هم بیشتر شده ایجا...

مسعود گروسیان

تا پایان آذر ماه یک مسابقه جذاب جذب مشتری داریم! شکی نداریم که همه دارند حسابی تلاش می‌کنند و از مشاورها و ادنتورک‌های مختلف برای جذب مشتری و توسعه کسب و کارشان کمک می‌کنید. حالا ما هم تصمیم گرفتیم ه...